Язык:
РУБРИКИ
Румен САРИЕВ е завършил специалността „Славянска филология“ (с профил по сръбски и хърватски език) в ПУ „Паисий Хилендарски“. Интересите му са в областта на творческото писане и превода.

Преводи

Разказът при Андрич | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)