Язык:
РУБРИКИ

Доц. д-р Цветанка АВРАМОВА (avramova.cv@slav.uni-sofia.bg)
Софийски университет «Св. Климент Охридски“

Рецензии

Гинка Бакърджиева. Особености на проприалната номинация.
[Гинка Бакырджиева. Особенности проприальной номинации.] // Славянски диалози, XVIII, 2021, 27.