Язык:
РУБРИКИ
Кичка ПЕШЕВА по специалност е библиограф. Работила е в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, и в Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. От 1968 г. се занимава с библиографски обзори и изследвания, както и с литературна критика предимно за български писатели. Автор е на книгата Наказани таланти (1993), която е посветена на 25 български писатели, пострадали от комунистическия режим, и в която за първи път са използвани материали от секретните фондове.

Статии

140 години от рождението на Пьотър Михайлович Бицили (1879 – 1953) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Списание „Родна реч“/ „Rodna riječ“ – хърватски страници за България | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Сто години след Лука Касъров (1854 – 1916) – автора на първата българска енциклопедия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Проф. Борис Йоцов и списание „Родина“ (био-библиографска презентация) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) „И българинът може да бъде световна личност“. 100 години от рождението на Христо Огнянов | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Владимир Сис – хронист на „героичния и благороден български народ“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Александър Йорданов. Завръщане. | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Цанко Живков. Григорий Петров и неговите книги за „хубавата и мила България“. | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Георги Генов. Погромът над творците на изобразителното изкуство след 9.IX.1944 г. | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Изет Сарайлич. Сърце под снарядите | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)