Язык:
РУБРИКИ
Преслава ПЕТКОВА (preslava@preslava.eu) е завършила славянска филология (полонистика) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Понастоящем се обучава в магистърската програма „Транслатология (с полски език)“ и подготвя магистърска теза по транслатология върху превода на книгата За да не останат следи. Случаят Гжегож Пшемик на Цезари Лазаревич. Интересите ѝ са в областта на теорията и практиката на превода, рецепцията на полската литература в България и полско-българските културни взаимоотношения. Печелила е награди в конкурси за есета и превод.

Преводи

Барбара. С раница през съдебните зали (откъс от книгата За да не останат следи. Случаят Гжегож Пшемик) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)