Язык:
РУБРИКИ

Доц. д-р Людмила МИНДОВА (lmindova@yahoo.co.uk) е поет, писател и балканист. Работи като доцент в Института за балканистика с
Център по тракология „Александър Фол“ и като хоноруван преподавател към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Превежда художествена литература от бившето югославско пространство, досега в неин превод са публикувани редица книги на известни съвременни творци, сред които Данило Киш, Дубравка Угрешич, Йосип Ости, Алеш Дебеляк, Томаж Шаламун и др. Автор е на стихосбирките Блус по никое време (2010), Тамбос (2014) и Животът без музика (2016), както и на литературоведските книги Гласът на барока. Иван Гундулич и хърватската барокова норма (2011) и Другата Итака. За дома на литературата (2016). Нейни стихотворения са превеждани на различни езици и са включвани в няколко антологии на световната поезия. През 2017 г. е публикуван нейният Роман за името.

Статии

De profundis: зоната на плача (върху белетристиката на Ф. М. Достоевски, Г. Господинов и Н. Величкович) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)