Язык:
РУБРИКИ
Доц. д-р Соня РАЙЧЕВА (shony_rai@abv.bg) преподава методика на обучението по литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Участва в експертно-консултативен съвет по български език и литература и в център за контрол към МОН. Автор е на Помагало по методика на литературното образование. Теоретико-приложни аспекти (І част – 2007, ІІ част – 2008).

Рецензии

Иван Чолаков. Зараждане и развитие на методиката на обучението по български език (от Освобождението до началото на ХХ век) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)