Язык:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Иво Харак (Ivo Harák) е чешки поет и литературовед, преподавател в Катедрата по бохемистика към Педагогическия факултет на университета „Ян Евангелист Пуркиние“ в Усти на Лабе. Автор е на монографиите Поетът и неговото време: за живота и творчеството на Зденек Ротрекъл (Básník a jeho čas: nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla, 2012) и Поетът Йозеф Сухи (Básník Josef Suchý, 2014). Член е на съвета на Съюза на чешките писатели и на ПЕН клуба.

Статии

Съвременни проблеми с някогашния литературен регионализъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)