Язык:
РУБРИКИ
Д-р Ангел Маринов (grungeboy78@gmail.com) завършва славянска филология (чешки език) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2004 г. се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа по кинознание на проф. Божидар Манов. Защитава докторска степен на тема „Специфика на диалогичната реч във филма и нейния превод“ през 2009 г. В периода 2010 – 2012 г. е хоноруван преподавател в ДЕСПЧС към ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2013 г. преподава в ДЕПС към Аграрния университет – Пловдив. От 2015 г. е сътрудник в Българския културен институт в Прага. Научните му интереси търсят пресечни точки между езикознанието и кинознанието и са базирани върху проблемите на филмовия превод.

Статии

Пресечни точки на преводаческата и редакторската работа при чешко-български филмов превод | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Анджей Вайда (1926 – 2016) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Людмила Кроужилова. Сол в раните | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)