Язык:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Таня Маджарова (sulamittania@abv.bg) е преподавател по чешка литература и славянски литератури към Катедрата по славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация има книжно издание – Повествователни практики в разказите на Ян Неруда (2010). Научните ѝ интереси са в областта на чешката проза на XIX в. Понастоящем е лектор по български език в Карловия университет в Прага.

Статии

За паметта, спомнянето, референциалните и автореференциалните кодове (Върху романа на Ян Балабан „Питай татко“) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Ян Амос Коменски. Лабиринтът на света и раят на сърцето | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи