Язык:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Мартин Томашек (Martin Tomášek, Martin.Tomasek@osu.cz) е преподавател в Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет. През 2006 г. е издадена дисертацията му През лабиринта на творчеството на К. М. Чапек-Ход (Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda). Понастоящем научните му интереси са в областта на пейзажа, респективно изобразяване на природния, градския и промишления енвиронмънт в чешката литература на XIX и началото на XX в. В съавторство с Ян Малура издава две монографии, посветени на конструиране на пространството в литературата и изобразителното изкуство: Градът (Město, 2011) и Природата (Krajina, 2012).

Статии

Старият нов Халек: към въпроса за енвироменталната естетика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)