Язык:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Зденек Смолка (Zdeněk Smolka, Zdenek.Smolka@osu.cz) работи в Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет и в Института по регионални изследвания на Философския факултет на Остравския университет като заместник-директор. Професионалните му интереси са съсредоточени върху регионалната култура и литература, особено на Чешка Силезия. Автор е на монография за поета Петър Безруч (Поетът между легендите, мита и реалността. Страници от литературата за Петър Безруч (Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly zliteratury o Petru Bezručovi, 2000). Съставител е на второто издание на Културноисторческа енциклопедия на Силезия и Североизточна Моравия (Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 2013).

Статии

Петър Безруч – поет, обгърнат от митове | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)