Язык:
РУБРИКИ

Доц. д-р Мартин Пиларж (Martin Pilař, martin.pilar@osu.cz) работи
в Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет и в Института по регионални изследвания на Философския факултет на Остравския университет. Преподава и в унивреситета в Глазгоу. Научните му интереси са предимно в областта на съвременната чешка литература. Участва като автор на студии в Речник на чешкия роман 1945 – 1991 (Slovník českého románu 1945 – 1991, 1992), Речник на чешката проза 1945 – 1994 (Slovník české prózy 1945 – 1994, 1994), Речник на чешките писатели (Slovník českých spisovatelů 1 – 2, 1995, 1998) и в двутомния речник Културноисторческа енциклопедия на Силезия и Североизточна Моравия (Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 2005). Автор е на книгите Опит за жанрова диференциация на разказа (Pokus o žánrové vymezení povídky, 1994), Чешкият цикъл разкази през ХХ век (Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století, 2008), Ъндърграунд. Студии върху чешкия литературен ъндърграунд (Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu, 1999, 2-ро изд. 2002), В кърпа вързано, или за клишето в литературата (Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře, 2005).

Статии

Остравският край като художествен образ в творчеството на трима писатели емигранти | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)