Язык:
РУБРИКИ

Доц. д-р Ян Малура (Jan Malura, jan.malura@osu.cz) е преподавател
в Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет. Научните му интереси са в областта на старата чешка литература, най-вече от периода на Хуманизма и барока. Сред най-новите му научни монографии са книгите Песни на емигрантите от следбилохорския период 1670 – 1750 (Písně pobělohorských exulantů (1670 – 1750), 2010) и Пейзажът. Изобразяване на пространството в литературата и изобразителното изкуство (Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění; в съавторство с Мартин Томашек, 2012).

Статии

Св. св. Кирил и Методий в чешката култура и литература на Барока