Язык:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Богдан Дичев (BDichev@seznam.cz) е филолог българист и бохемист, възпитаник на Великотърновския университет, Софийския университет и на Карловия университет в Прага. Интересите му са съсредоточени в областта на литературната комика, върху нея защитава и дисертацията си в Прага през 2012 г. (Modely komického v Haškově románu „Švejk” v porovnání s vrcholnými satirickými díly bulharské, ruské a srbské beletrie). Работил е като учител в София и като хоноруван лектор по български език в Западночешкия университет в Пилзен и в Университета на Пардубице. От април 2012 г. работи в секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ на ИЕФЕМ – БАН, главен асистент от 2013 година.

Статии

Европа – игрите на идентификацията и различието в художествената комика на славянските литератури | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Зденек Смолка. Петър Безруч – поет, обгърнат от митове | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)