Язык:
РУБРИКИ
Светлозар ИГОВ е д.ф.н. професор, специалист в областта на славянските литератури и българската литература и дългогодишен член на катедра „Славистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 1978 г. защитава докторска дисертация върху прозата на Иво Андрич, на която са посветени редица негови студии и монографии. Бил е редактор във в. „Литературен фронт“ (1969 – 1970) и сп. „Съвременник“ (1972 – 1976). Член на редколегията на списанията „Съвременник“ (1973 – 1983), „Панорама“ (1980 – 1990), „Сравнително литературознание“ (1980 – 1990) и „Литературна мисъл“ (2010), главен редактор на сп. „Език и литература“ (1994 – 2005). Интересите му са в областта на историята и критиката на българската литература, поетиката на романа, общото и сравнителното литературознание, славянските литератури, теорията, практиката и критиката на превода. Занимава се активно с оперативна критика. Освен в областта на литературознанието се изявява още и като поет, белетрист, драматург, преводач. Автор е на повече от 40 книги, като над 30 от тях са литературоведски монографии, посветени на развоя на българската литература и на творчеството на отделни нейни представители (Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Йордан Йовков, Богомил Райнов, Павел Вежинов, Николай Кънчев, Златомир Златанов и др.). Неговата История на българската литература е издадена през 2004 г. на сръбски в превод на Мила Васов. E-mail: svetlozarigov@abv.bg

Статии

Спомен за Иво Андрич | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)