Язык:
РУБРИКИ
Славка ВЕЛИЧКОВА е доцент доктор в катедра „Славистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. След спечелен конкурс е избрана за асистент на проф. Иван Леков в Катедрата по славянско езикознание и етнография на същия университет. Води лекционни курсове по съвременна граматика на сърбохърватския език в СУ „Св. Климент Охридски“, в ПУ „Паисий Хилендарски“, а за известно време (заедно с историческа граматика) – в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Преподавала е български език в Хавана, Куба, 1979 – 1983. Автор е на монографията Тенденции в езиковата политика на Република Македония (1991). Научните ѝ интереси са в областта на сравнителната граматика, историческия развой и кодификацията на южнославянските езици.

Статии

20 години сърбистика и хърватистика в Пловдив | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Четиринадесети световен славистичен конгрес | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Осемдесет и пет години от рождението на професор Светомир Иванчев | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)