Язык:
РУБРИКИ

Владимир Пенчев е доцент доктор. Завършил е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, преподава в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Области на научен интерес: етнология на славянство- то, славянски фолклор, история на българската фолклористика, българо-чешки културни взаимодействия, чешки културни и исторически реалии и др. Председател на сдружението на българските бохемисти „Бохемия клуб“. Преводач от чешки и словашки език, член на Съюза на преводачите в България.
E-mail: vladimir_penchev@yahoo.com

Рецензии

Ян Рихлик, Владимир Пенчев. История на Чехия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)