Язык:
РУБРИКИ

Петя Коленцова е завършила Славянска филология (бохемистика) в ПУ „Паисий Хилендарски“. Магистърската ѝ теза е на тема „Българската литература в чешки преводи (Алена Максова, Хана Райнерова и Дана Хронкова)“. Към настоящия момент е сътрудник на пловдивския информационен сайт News4000.bg и на „Университетски вестник“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
E-mail: pebals_kolentzova@abv.bg

Преводи

Съдби (интервю с Хана Райнерова) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Мартина Бечваржова. Франтишка Сенлерова-Шоурекова (1844–1919) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)