Язык:
РУБРИКИ

Мартина Бечваржова е доцент доктор, специалист по история на математиката (линейна алгебра, чешка математика на ХІХ в.). Преподавател към Катедрата по приложна математика в Транспортния факултет на Чешкото висше техническо училище в Прага (České vysoké učení technické).
Автор е на монографии, посветени на Франтишек Йозеф Студничка (Františеk Josef Studničkа; 18361903, 1998), на Евклидовото учение и неговите преводи (Euklidovy Základy, jejich vydání a překlady, 2002), на математиците от древността (Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, 2003), на чешката математическа общност през периода 1848–1918 г. (Česká matematická komunita v letech 1848 – 1918, 2008), на чешките математици в България (České kořeny bulharské matemati- ky, 2009) и др.
E-mail: becvamar@fd.cvut.cz

Статии

Франтишка Сенлерова-Шоурекова (1844–1919) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)