Язык:
РУБРИКИ
Гинка Бакърджиева е главен асистент доктор, преподавател по практически чешки език, теория на превода, фонетика, лексикология и морфология на чешкия език, културни реалии (за бохемисти). Разработва изследователски проект на тема „Глотометричен анализ на текста“ (1996–1999), участва като автор в международния екип по създаването на мултимедийна система „Български език за чужденци“ (продуктът е отличен с Европейски езиков знак, 2007). Участва в редица научни форуми в страната и чужбина, член на Бохемия клуб, София, и на Дружеството на преводачите, Пловдив. Превела е над 15 чешки филма, както и творби на В. Незвал, Вл. Ванчура, Ю. Зейер, П. Шрут, Й. Шкворецки и др. Отличена с награда „Пловдив“ за художествен превод (2009). Научните ѝ  интереси са в областта на съпоставителното изследване на славянските езици, теорията и практиката на превода, чуждоезиковото обучение. E-mail: ginofil@gmail.com

Статии

Апелативизирани антропоними в българския и чешкия език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Юлиус Зейер. Инултус (Пражка легенда)