Language:
CATEGORIES
Йоан ЛАЗАРЕВ (Ilaz97@yandex.ru) е роден в Москва. Последните класове от средното си образование завършва в знаменитото московско училище № 1567 – хуманитарна специализация. Две години учи в актьорския факултет на Руския университет за театрално изкуство (ГИТИС), след това се прехвърля във факултета по театрознание, в който работи и до днес. Понастоящем е помощник по творческите въпроси на Едуард Бояков – художествения ръководител на Московския художествен академичен театър „Максим Горки“.

Статии

Самиздатът като явление на контракултурата в съветската епоха | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)