Language:
CATEGORIES

Гл. ас. д-р Давид КРОЧА (David Kroča, kroca@ped.muni.cz) е преподавател към Катедрата по чешки език и литература в Педагогическия факултет на Масариковия университет в Бърно. Дисертационният му труд на тема „Поетика на драматургичното и на поетическото творчество на Йозеф Топол“ е защитен в същия университет през 2003 г. и е публикуван със същото заглавие (Poetika dramat a básní Josefa Topola, 2005). Научните му интереси са в областта на теорията на литературата, предимно на теорията на драмата и интерпретацията на литературния текст. Автор е и на монографията Чешката проблемна драматургия от 60-те години на ХХ век (Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století, 2019). През последните двадесет години е участвал в повече от 20 колективни издания, между които Речник на чешките литературни списания, периодични литературни сборници и алманаси 1945 – 2000 (Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945‒2000, 2002), История на чешката литература 1945 – 1989 III (Dějiny české literatury 1945 ‒ 1989 III, 2008), Речник на авторите на литература за деца и юноши. Чешки писатели (Slovník autorů literatury pro děti a mládež. Čeští spisovatelé, 2012), Перформативност на войните и конфликтите (Performativita válek a konfliktů, 2016), Текст и театър (Text a divadlo, 2019). Сътрудничи на Чешкото радио, на Чешката телевизия и на редица периодични издания. От 2015 г. е заместник-декан по учебната дейност на Педагогическия факултет в Масариковия университет.

Статии

Човекът в системата и против системата. Образите на жертвите и бунтарите в чешката драматургия от 60-те годни на ХХ век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)