Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Елена ГЕТОВА (egetova@uni-plovdiv.bg) е преподавател към Катедрата по българска литература и теория на литературата във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Доктор по филология (2005), доцент по българска литература (2008). Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност „Българска филология“ и втора специалност „Френска филология“ (1995). В Пловдивския университет постъпва като докторант през 1999 г. Понастоящем чете лекции по българска възрожденска литература в Пловдивския университет, както и във филиала на университета в гр. Смолян. Била е лектор по български език и литература в Страсбургския университет, Франция (2012 – 2015). Заместник-декан е на Филологическия факултет в Пловдивския университет (от декември 2015 т.). Член е на Съюза на учените в България и на Академичния кръг по сравнително литературознание. Автор е на книгите: Журналистически езици на Възраждането. Българо-френски контексти (2005); Почеркът на пътя. ХІХ век, пътуването, писането (2006); Изобретяване на модерни светове през ХІХ век. Иван Богоров (2009); Йовкови вписвания. Контексти, гадания и пътувания във „Вечери в Антимовския хан“ (2009); Възрожденската библиотека (2012); Политически следи в езика на Възраждането (2018), както и на повече от 100 публикации, засягащи въпроси на възрожденската литература и култура. Научните ѝ интереси са в областта на българската възрожденска журналистика, културни, политически и литературни идентичности през ХIX век, отношенията език – литература – култура през Българското възраждане.

Статии

Паисиевите четения 2011 – в светлината на големия юбилей | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Юлия Николова. Записки по българска възрожденска литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)