Language:
CATEGORIES

Проф. д-р Суман ГУПТА (Suman Gupta, suman.gupta@open.ac.uk) е
професор по литературознание и културология в Отворен университет (Open University), Великобритания. Защитава докторската си степен в Оксфордския университет върху творчеството на Джеймс Джойс през 1993 г. Сред най-новите му изследвания, публикувани като самостоятелни издания, се нареждат Philology and Global English Studies (2015), Consumable Texts in Contemporary India (2015), както и Usurping Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths (2017, в съавторство с Кацарска, Спирос и Хаджимайкъл). Професор Гупта участва редовно в съвместни академични инициативи с колеги и институции от България от 2004 година насам, в частност – с ПУ „Паисий Хилендарски“, чрез проекти в различни области на хуманитаристиката, ръководени съответно от Живко Иванов, Милена Кацарска и Добринка Парушева. Особено значим е приносът му към англицистиката в България предвид изследването English Studies on this Side: Post-2007 Reckonings
(2010).

Статии

Златю Бояджиев и рецептивното поле през социализма | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)