Language:
CATEGORIES
Проф. д.ф.н. Любка ЛИПЧЕВА-ПРАНДЖЕВА (llipcheva@abv.bg) е преподавател по история на българската литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализира в Мюнхен, Виена и Берлин, а през периодите 2003 – 2006 г. и 2011 – 2016 г. преподава българска литература и култура в Института по славистика на Виенския университет. Научните ѝ интереси са в полето на българската културна и литературна история, сравнителното литературознание, социологията на литературата и др. Ръководител е на международни изследователски проекти, свързани с проблематиката на интертекстуалността и на превода като културен трансфер („Текстът Левски. Прочити в свой и чужд контекст“, „Виртуална библиотека Иван Шишманов. Българска литература в превод“, „Живописна България. Български литературни маршрути“ и др.) Автор е на монографиите Бързият сън на митовете (1999), Левски: Букви от името (2001), Битие в превода. Българска литература на немски език XIX – XX век (2010), както и на множество студии и статии в областта на хуманитаристиката.

Статии

По следите на четенето… Списание „Жената днес“ в едно десетилетие (1960 – 1970) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)