Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Николай НЕЙЧЕВ (neychev@abv.bg) е преподавател към Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, чете лекции по руска класическа литература. През 1997 г. защитава докторска дисертация на тема „Влияние на догматомистичната ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Достоевски“. Хабилитационният му труд е посветен на християнската идеологемност на руския литературен логос (Руският литературен месианизъм на ХІХ век). Автор е на редица публикации в България и чужбина, посветени на идейната поетология на руската класическа литература. Основните му научни интереси са насочени към проблемите на руския литературен месианизъм и в частност към творчеството на Ф. М. Достоевски и Н. В. Гогол. Автор е на монографиите: Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика (Пловдив, 2001), преведена и издадена в Русия (Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского (Екатеринбург, 2010); Литература и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век (Пловдив, 2009). Два пъти е носител на Наградата за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели (2002, 2009), както и на Наградата за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки „Золотая муза“ (2003).

Статии

Руският логос в Шанхай | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Галина Петкова. „Да се даде ръководеща нишка…“ История на руската литература от проф. П. Бицили в три книги (България, 1931 ‒ 1934 г.) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Денка Кръстева-Петрова. Из тематичните паркове на руската култура и литература (културен контекст и литературна тематична линия) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Наталия Няголова. Между бита и битието (Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)