Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Дияна НИКОЛОВА (dianikwork@gmail.com) е преподавател по антична и западноевропейска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация на тема „Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика)“ е защитена през 2008 г. и е издадена през 2010 г. Автор е още на книгите От разказа към мита (1997, в съавторство със Св. Черпокова) и Транспозиции на пасторалното в Бел епок (2018), на редица публикации в сборници и в специализирани периодични издания. Съставител е на антологията Старогръцка лирика (2001). Професионалните ѝ занимания и интереси са в областта на митологията, фолклора, античната литература и култура, западноевропейската литература, сравнителното литературознание, културологията.

Статии

Пасторалното в огледалата на руската култура (XVIII – XIX в.). I. Ранният етап на руския пасторализъм (с продължение) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Сергей Дягилев. Мария Якунчикова (Некролог) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Максимилиан Волошин. Творчеството на М. Якунчикова | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)