Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Наталия ХРИСТОВА (vest_etropole21@abv.bg) е преподавател по руски и по италиански език във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Преподава специализиран превод в магистърските програми за подготовка на преводачи и е научен ръководител на десет успешно защитени дипломни работи. Има богат опит в преводите на художествена, научна и публицистична литература от руски, френски и италиански език. Работи за ИК „Хермес“ и „Аквариус“ OOД. Два пъти е номинирана за награда „Пловдив“ за най-добър превод (2015 и 2018 г.). Научните ѝ интереси са в областта на съпоставителната стилистика на романските и славянските езици. Има научни статии, посветени на теорията и практиката на превода. Занимава се с популяризиране на италианската култура и литература като учредител на Италианската читалня „Асен Марчевски“ към НЧ „Ал. Константинов“ – Пловдив. Инициатор и жури в конкурси за превод и съставител и проверяващ на материалите за състезанието по руски език за зрелостници „Я – знаток русского языка“.

Преводи

Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)