Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Наталия НЯГОЛОВА (nniagolova@abv.bg) е преподавател по руска литература на XIX век в Катедрата по русистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Темата на докторската ѝ дисертация е „Предметният код в драматургията на А. П. Чехов“ (2007). Доцент е от 2014 година. Научните ѝ интереси са в областта на руската драматургия от втората половина на XIX век, екранизациите на литературната класика, културата на Размразяването, поетиката на сериалния формат. Автор е на монографиите Между бита и битието (Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов) (2009), Текст и кинотекст (2014), Семиотика на кабинета в руската литература от втората половина на XIX век (2014). Била е лектор в университета ELTE, Будапеща (2010 – 2014), а от 2018 г. – в Московския държавен университет.

Статии

Полската конфедератка като културна реалия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Професор Любомир Вайдичка в контекста на съвременното европейско чехознание | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)