Language:
CATEGORIES

Александра МИХАЛСКА (Aleksandra Michalska, faustynam@poczta.onet.pl) е докторантка в Института по културознание към Факултета по социални науки в университета „Адам Мицкевич“, Познан. Завършила е славянска филология с български език, следдипломна квалификация по културознание, история на изкуството в Познанския университет „Адам Мицкевич“ и професионална квалификация по живопис и иконопис в Художествената академия в София. Живяла е седем години в България, където е работила като лектор по полски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2003 – 2007), в полското посолство и Полския институт в София (2007 – 2009), популяризирайки полската култура в България. От 2011 г. преподава иконопис в Художествената академия в Познан, а от 2017 г. – паралелно и в Collegium da Vinci.

Статии

Символиката на числата в средновековните български апокрифи. Профанация на sacrum или сакрализиране на profanum? | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Кшищоф Кешловски | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Йежи Гедройч | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Пеещи славянски диалози: 24-ти международен фестивал на православната музика – Хайнувка, Полша | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)