Language:
CATEGORIES
Д-р Димана ИВАНОВА (ivanova@czech.cz) е завършила славянска филология (бохемистика) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дисертационния си труд на тема „Koncepce lyrického subjektu v poezii českých dekadentů v srovnávacím aspektu“ („Концепцията за лирическия субект в поезията на чешките декаденти в сравнителен аспект“) е защитила през 2011 г. във Философския факултет на Карловия университет в Прага. Изследователските ѝ интереси са в областта на сравнителното литературознание, съвременната чешка и словашка поезия, теорията на превода. Занимава се с писане и превод на поезия, автор е на три стихосбирки: Покана за баща (2012) и Азбука на желанията (2016) и издадената на словашки Som jako morská voda (Аз съм като морска вода, 2018). Носителка е на няколко международни награди за поезия, както и на наградата на Съюза на преводачите в България за ярки постижения в областта на превода от български на чужд език за 2018 г. Член е на Съюза на българските преводачи, на Чешко-словашката асоциация по сравнително литературознание и на Съюза на чешките журналисти. В момента работи в Чешкия център в София като координатор на литературни и образователни проекти.

Статии

За ролята на модата и облеклото в дендизма като литературноисторическо и социално явление. Стилизации на дендито | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) За една впечатляваща чешко-българска конференция | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Интервюта

Йежи Сташевич „Над себе си се скланям“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Зузана Куглерова. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Адам Георгиев. Артуре, ти, блуднице на изкуството. Писма на Пол Верлен до Артур Рембо (откъс) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Тереза Рийдълбаухова. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)