Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Иван ЧОЛАКОВ е завършил славянска филология (езиков профил бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е член на Катедрата по българска литература и теория на литературата към Филологическия факултет на същия университет. Преподава методика на обучението по български език. Автор е на монографията Зараждане и развитие на методиката на обучението по български език (2016) и на десетки научни статии, публикувани у нас и в чужбина.

Статии

„Методика на руския език за средното училище“ на П. О. Афанасиев в контекста на българската методическа мисъл от първата половина на ХХ век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)