Language:
CATEGORIES
Д-р Красимира МАРХОЛЕВА (krassimarholeva@gmail.com) завършва история в СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторска степен с дисертационен труд на тема „САЩ и чешкият и словашкият национален въпрос, 1914 – 1919“. Научните ѝ интереси са фокусирани върху историята на Източна и на Централна Европа (XVIII – XX век). Автор е на научни публикации на чешки и български език, посветени на различни личности и събития, отразяващи политическите и културните отношения между двата народа. Работи към Катедрата по обща антропология в Карловия университет в Прага. Член е на редколегията на сп. „Българи“, което се издава в Прага.

Статии

Нови щрихи към дейността на пражкото академично дружество „Българска седянка“ по време на мандата на българския пълномощен министър в Чехословакия Борис Вазов (1927 – 1932 г.) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)