Language:
CATEGORIES
Д-р Севдалина ВЕЛЕВА (Veljan@email.cz) е завършила специалността „Славянска филология“ (бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2017 г. защитава докторска степен в Университета в Пардубице, Чехия, с дисертация на тема „Пародията в чешката средновековна литература“ („Parodie v české středověké literatuře“) под научното ръководство на доц. д-р Петър Последни. Изследователските ѝ интереси са в областта на литературната медиевистика и сравнителното литературознание.

Статии

Карел Чапек и чешкият ПЕН клуб. I. Първи стъпки на идеята за създаване на чешки клон на ПЕН клуб (с продължение) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Кракмак „Свят“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Slavica v české řeči I–ІІІ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)