Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Владимир Донев (vladont@abv.bg) е преподавател по теория и история на литературата в Катедрата по методика на езиковото и литературното обучение и по литературознание във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научните му интереси са в областта на жанрологията, сравнителното литературознание, методологията на литературния анализ, поетиката на българската и руската литература. Автор е на монографиите Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов (1998), Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита (2010) и Александър Солженицин. Класика срещу канон (2011). Носител е на наградата за литературна критика на Националния конкурс за литература и журналистика „Интелект 98“ – гр. В. Търново, както и на наградата за дебютна критическа книга на двадесет и седмите литературни дни „Южна пролет“ – гр. Хасково, 199

Рецензии

Маргрета Григорова. Очите на словото. Полонистични студии | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)