Language:
РУБРИКИ
Доц. д-р Ива Mалкова (Iva Málková, iva.malkova@osu.cz) е доцент доктор в Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет. Изследователските ѝ интереси са в областта на чешката литература на ХХ век, особено на поезията след 1945 г. Автор е на монографията В търсене на Вилем Завада (Hledání Viléma Závady, 2003), а за поредицата „Ческа книжнице“ подготви изданието Стихотворения на Вилем Завада (Básně Viléma Závady, 2007), към поредицата Полифония (Vícehlasí) издаде Кореспонденцията на Вилем Завада (Korespondence Viléma Závady, 2007), а заедно с Даниел Ржехак – книгата Личността и творчеството на Вилем Завада в библиографски данни (Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech, 2006). Тя е съавтор на Литературен речник на Северна Моравия и Силезия (Slovník severní Moravy a Slezska, 2001), написала е няколко глави за монографията на Сватава Урбанова Координати на местата (Souřadnice míst, 2003), речникови статии за Културно-историческа енциклопедия на Североизточна Моравия и Силезия (Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 2005, 2013). Към поредицата „Ческа книжнице“ издава Стихотворения на Франтишек Хрубин (Básně F. Hrubína, 2010), а в издателство „Хост“ – книгата Адресат Франтишек Хрубин (Adresát František Hrubín, 2010). През 2011 г. публикува монографията Франтишек Хрубин (из архиныте фондове) (František Hrubín (z archivních fondů). Член е на редколегията на Литературния архив.

Статии

Чешката поезия от 90-те години на ХХ в. до първото десетилетие на XXI в. (Художествени тенденции в творчеството на поети и поетеси, свързани с Остравския край) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)