Language:
CATEGORIES
Д-р Росина Кокудева (rosina_bg@yahoo.com) е завършила славянска филология (бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в областта на детската литература, фолклористиката, съпоставителните проучвания на чешката и българската приказна проза. Дисертацията ѝ е на тема „Проекции и функциониране на фолклорния приказен модел в детското творчество на Божена Немцова и Ангел Каралийчев (наблюдения върху приказките)“. Работи като хоноруван преподател по чешка литература към Катедрата по славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Статии

Божена Немцова – Ангел Каралийчев. Общи фолклорни модели в приказното творчество | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Проблемът за изпитанието в сюжета за Пепеляшка в приказките на Божена Немцова и Ангел Каралийчев | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Мартин Томашек. Старият нов Халек: към въпроса за енвироменталната естетика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Карел Яромир Ербен. Разумът и Kъсметът. Кралят пор | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)