Language:
РУБРИКИ
Благое (Блажо) НИКОЛИЧ (Блажо Николић) е завършил арабски език и литература във Филологически факултет на Белградския университет. Превежда от арабски, английски, български, сърбохърватските езици (сръбски, хърватски, босненски, черногорски), македонски, албански. В негов превод към поредицата „Балканска драма за Европа“ излизат Савремена бугарска драма (Београд, 2003) и Съвременна сръбска драма (Пловдив, 2004), както и филмите на Емир Кустурица Ъндърграунд и Черна котка, бял котарак. E-mail: blajo_nikolic@abv.bg, blazo.nikolic@gmail.com

Преводи

Дарка Хербез. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)