Language:
CATEGORIES
Дарина ДОНЧЕВА е доцент доктор към катедра „Славистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в областта на южнославянските и балканските литератури. Водила е лекционни курсове в няколко университета в България, Сърбия и Словакия. Ръководител (съвместно с Ничка Бечева) на четири студентски преводачески проекта. Автор, съавтор и преводач на учебници за българското национално малцинство в Сърбия. Носител на наградата „Стоян Новакович“ (2010), връчвана от Издателството за учебници – Белград. Съавтор на Бугарска књижевност. Хрестоматиjа (2007), съвместно с Михайло Пантич. E-mail: d.doncheva2002@gmail.com

Статии

За литературната взаимност между българи и сърби – опит за систематизация на стари и нови процеси | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Българистиката в Белградския университет | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Хърватски авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Сръбски авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Словашки авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Хърватска авангардна лавица | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)