Language:
CATEGORIES
Биляна ДОЙЧИНОВИЧ (Биљана Дојчиновић) е професор в Катедрата по литература и теория на литературата към Филологическия факултет на Университета в Белград. Защитава докторска дисертация през 2003 г. на тема Наративни подходи в романите на Джон Ъпдайк (Приповедни поступци у романима Џона Апдајка), въз основа на която издава през 2007 г. книгата Картограф на модерния свят: романите на Джон Ъпдайк (Картограф модерног света: романи Џона Апдајка). Член е на международното „Ъпдайк общество“ и на редколегията на едноименното списание (The John Updike Review). Тя е сред основателите на Центъра за женски изследвания в Белград. Отговорен редактор е на сп. „Книженство“. От 2002 до 2008 г. е била отговорен редактор на списанието за феминистична теория Genero. Автор е на монографиите Гинокритика. Джендърът и изучаването на литературата, писана от жени (Гинокритика: Род и проучавање књижевности коју су писале жене, 1993), Градове, стаи, портрети (Градови, собе, портрети, 2006), GendeRingS: Джендър прочити на произведения на сръбски жени (GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women’s Writing, 2006), Срещи в тъмнината: увод в прочита на Вирджиния Улф (Сусрети у тами: увод у читање Вирџиније Вулф, 2011), Правото на слънцето – по-различните модернизми (Право сунца – другачији модернизми, 2015). Научните ѝ интереси са в областта на гинокритиката, феминизма. E-mail: bdojcinovic@fil.bg.ac.rs

Статии

Книженство – в търсене на авторките в сръбската литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)