Language:
CATEGORIES
Марияна БИЙЕЛИЧ (Marijana Bijelić) преподава българска литература в Университета в Загреб. Родена е през 1978 г. в Дубровник (Хърватия). През 2005 г. завършва хърватска филология и славянски филологии във Философския факултет на Загребския университет. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема Жертването като структурен модел на „септемврийската литература“ в контекста на българския литературен авангард (Žrtvovanje kao strukturni model „septembarske književnosti“ u okrviru bugarske književne avangarde) във Философския факултет на Загребския университет, където работи като главен асистент в Катедрата по южнославянски езици и литератури. Занимава се с литературен превод, превела е Преглед на българската поезия от 19. и 20. век (Nadežda Zaharieva i Elena Alekova, Pregled bugarske književnosti 19. i 20. stoljeća, 2012). Научните ѝ интереси и публикациите ѝ са в областта на новата българска литература, предимно българския литературен авангард, и сравнителното проучване на южнославянските литератури. E-mail: marijanabijelic@yahoo.com

Преводи

Из антологията „Обзор на българската поезия от XIX и ХХ век“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)