Language:
Доц. д.ф.н. Жоржета Чолакова (главен редактор)
Каб. 373, Ректорат, III етаж
Катедра по славистика
Филологически факултет
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24
Телефон: +359 32 261 235
Мейл: gtcholakova@abv.b; slavdialozi@gmail.com