Language:
CATEGORIES

Владимир Янев е доцент доктор от Катедрата по българска литература и тео- рия на литературата във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Преподава съвременна българска литература. През периода 1996/2000 е бил лек- тор по българска литература в Санкт-Петербургския университет. Член е на Съюза на българските писатели, на българския П.Е.Н. – център.
Автор е на литературоведските книги: Живея и препрочитам (1990), Признати и непознати (1999), Христо Смирненски. Маскарадът и Празникът (2000; ІІ основно преработено издание – 2008), Българският литературен авангардизъм (2002), Българска литература след Първата световна война (2002), Живият раз- казвач Николай Хайтов (2007), Литературният Пловдив от ХІХ век до наши дни (2008), Погледи към българската поезия и проза (2009, електронно издание на ЕИ „Liternet“), Въвеждане на безпределното (2009).
Особена форма на синтез между есеистични и научни откровения представят книгите му с фрагменти Цигулката на Енгр. Строшени огледала (2000, ІІ изд. 2006 – електронно издание на ЕИ „Литернет“), Втора цигулка. Строшени херми (2007), На границата с безграничното. Пътешествия по своя литература (2010). Автор на множество художествени и научно-популярни книги, включително и за детско-юношеската аудитория.
E-mail: vlado_yanev@abv.bg

Статии

Български авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Българска авангардна лавица | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Български календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)