Language:
CATEGORIES

Ангелина Недева е завършила Славянска филология (бохемистика) в ПУ „Паисий Хилендарски“. Преподава български език и литература в средното училище и е базов учител към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на Тестове за държавен зрелостен изпит по български език и литература (2008 и 2009 г.) и Тестове за единен национален изпит по български език и литература 7. клас (2010 г.). Победител в националните конкурси на МОМН за най-добър  тест  по  български  език  и  литература.  Творческите  ѝ  интереси  са  в областта на превода на чешка научна литература.
E-mail: nedeva_ani@yahoo.com

Статии

Чешка авангардна лавица | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Карел Хинек Маха. Поклонение в Кърконошите | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)