Language:
CATEGORIES
Иржи Кудърнач е доцент доктор към Катедрата по чешка литература в Масариковия университет в Бърно. Изследва чешката литература в международен контекст. Автор е на изследвания върху чешкия декаданс и сецесиона, историята на чешката литературна критика, Иржи Карасек от Лвовице, Ярослав Дурих, Ф. Кс. Шалда, Йозеф К. Шлейхар, Ярослав Връхлицки, З. М. Кудей и др. Участва като автор и редактор в изданията Arne Novák, literární historik a kritik (2004), Jaroslav Durych: život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm (2000), Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880–1940) (2003), Slovník české prózy 1945– 1994 (1994), Slovník českého románu 1945–1991 (1992) и др. E-mail: kudrnac@phil.muni.cz

Статии

Ксавeр Дворжак и Сигизмунд Боушка – двама поети на Католическата модерна | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)