Language:
РУБРИКИ
Момчил Карагьозов следва бохемистика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализирал в Прага (чешки език), в Пардубице (чешки език и литература), в момента специализира в Лайпциг (сорабистика). Интересите му са в областта на фонетиката и фонологията, морфологията, лексикологията, сравнителното езико- знание и историческата граматика. E-mail: momtchil.a.karaguiozov@gmail.com