Language:
РУБРИКИ
Росица Игнатова е завършила Славянска филология (бохемистика). Дипломната ѝ работа е върху поезията на Ян Скацел. E-mail: ignatova_1986@abv.bg