Language:
CATEGORIES
Петра Джеймс е доктор, лектор по чешки език и литература в Сорбоната, Париж–4. Дисертацията ѝ  предлага съпоставителен анализ на поставангардни и неоавангардни явления в Чехословакия, Франция и САЩ през периода 19501970 г. Предстои да бъде публикувана през 2011 г. в парижкото издателство „Гарние“. Има публикации и участия в конференции във Франция, Чехия, Канада, Унгария и Германия. Превежда от и на френски и чешки. E-mail: petra.james@yahoo.com