Language:
РУБРИКИ

Д-р Людмил Димитров е професор по руска литература на ХІХ век в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра по руска литература. Член е на Съюза на преводачите, на Българския ПЕН и на Международното общество Достоевски (IDS). От 2005 до 2010 г. и от 2014 до 2019 г. е лектор по български език, литература и култура в Люблянския университет, Словения. Съосновател на магистърските програми „Руска литература, култура и художествен превод“ и „Литература, кино и визуална култура“ в СУ. Автор на научни монографии, учебници, учебни помагала, сборници и антологии, на повече от 300 статии и студии, преводи на научна и художествена литература от руски, английски, словенски и сръбски / хърватски език, сценарии за театрални спектакли, участник в национални и международни проекти и в над 100 национални и международни форума, свързани с руска, българска и славянски литератури, театър и кино. Гост лектор в университетите във Верона (Италия), Нотингам и Престън (Великобритания), Варшава и Лодз (Полша), Будапеща (Унгария), Упсала (Швеция). Носител на голямата награда на словенския Съюз на преводачите на литература на името на Янко Лаврин (2017) и на Съюза на преводачите в България за цялостна дейност в областта на превода (2020). Негови работи са публикувани в Русия, Полша, Чехия, Словакия, Хърватия, Сърбия, Словения, Турция, Италия, Испания, Латвия, Румъния, Великобритания, САЩ и др.

Кръг на научни интереси: руска литература, драматургия и театър на ХІХ век, българска литература, драма и театър, словенска литература и театър, А. С. Пушкин, А. П. Чехов, У. Шекспир, кодове на комуникация на тайните общества, художествен превод, кино, семиотика, тайнопис, канон, херменевтика, идентичност.