Language:
CATEGORIES

Таня НЕЙЧЕВА (tanja_sp@yahoo.com) е завършила последователно руска и славянска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи като сътрудник в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти при ПУ „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в областта на историята на руския книжовен език и връзката му с църковнославянския език. Превежда научна и художествена литература от руски и от сръбски език.

Статии

Колебания в употребата на двойствено число в късния църковнославянски език (върху материал от първата третина на XVIII в.) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Лужишки календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Николай Михайлович Карамзин. Меланхолия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Гавриил Романович Державин. Утро | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Наталия Дмитриевна Кочеткова. „Меланхолия“ на Ж. Делил: подражанието на Н. М. Карамзин и преводът на П. Ю. Лвов | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

А. В. Подчиньонов, Т. А. Снигирьова. Дарът на „двойното зрение“: пейзажните ретроспекции в руската лирика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Николай Сергеевич Трубецкой. За някои останки от изчезнали граматични категории в общославянския праезик | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)